♥ Translate in your own language

zaterdag 19 september 2009

Autovrije Zondag 2009

Autovrije Zondag

Gezond bewegen in een schone stad

20 september 2009
Op de landelijke autovrije dag 20 september 2009 is ook in Amsterdam dit jaar weer van alles te beleven. Het thema van de dag is ‘Gezond bewegen in een schone stad’. Men kan niet met de auto of motor van de ring A10 naar het gebied binnen de ring A10 tussen 10.00 en 17.00 uur.

Door de stad grotendeels autovrij te maken worden de inwoners en bezoekers van Amsterdam gestimuleerd om te gaan lopen, fietsen, gebruik te maken van het openbaar vervoer en van P+R. Ook elektrisch vervoer wordt onder de aandacht gebracht. Binnen de ring A10 worden allerlei activiteiten georganiseerd. De gemeente Amsterdam wil zich samen met de bewoners inzetten voor een leefbare, bereikbare en gezonde stad.

Opzet autovrije dag 2009

Ook dit jaar kan iedereen weer naar de activiteiten die worden georganiseerd in het teken van ‘Gezond bewegen in een schone stad’. De opzet komt er dit jaar iets anders uit te zien. In 2008 waren er een honderdtal kleine activiteiten die door bewoners en ondernemers werden georganiseerd. Naast kleine activiteiten, komt het accent dit jaar op een aantal grote activiteiten te liggen. De gemeente roept Amsterdammers en ondernemers op om ideeën en voorstellen via de website kenbaar te maken. Het streven is om half juni tot een concreet plan van aanpak te komen.

Het afgezette gebied bevindt zich binnen de ring A10. Verkeer kan tussen 10.00 en 17.00 uur vanaf de ring A10 de stad niet in, maar wel uit. Belangrijke doorgaande routes in de stad houdt de gemeente vrij voor nood- en hulpdiensten. Het openbaar vervoer en taxi’s blijven rijden. De burgemeester heeft inmiddels vergunning verleend voor deze dag. Deze ligt ter inzage bij de publieksbalies van de stadsdelen.

In hetzelfde weekend vindt ook de jaarlijkse Dam tot Damloop plaats.

Doe mee en laat je auto staan!


Fijne Zondag Truus & Cor.

Geen opmerkingen: